Can we use cookies to help personalize content, tailor and measure adverts, and provide a safer and better experience? Want to know more or adjust your preferences? Here's our cookies policy
Get ZEN

ZEN Care - case#2

2
min read
Do you know how much ZEN Care gives you? It's a guarantee to protect your purchases made with your ZEN Mastercard®. Whether you have a problem with a transaction, can't communicate with a vendor, or the product you purchased doesn't meet your expectations, our Team will help you regain your ZEN.

Polish version below

Faulty equipment was delivered? We'll take care of it.

Jacek approached ZEN Care for help in clarifying the delivery of faulty equipment by an ISP. The older model of the router did not support the 5Ghz band.

ZEN Care contacted the provider. After a thorough analysis of the contract and the offer available on the website, it was pointed out that there were inconsistencies between the price of the package and the speed of the Internet purchased and the router model provided to the customer. The provider delayed explaining why the contract showed a different hardware model than the Internet package offered website, and did not see the need to replace the router with a different version.

Agata – ZEN Care Team Member

I will honestly admit that this was one of the more difficult and convoluted cases I have had to deal with. The equipment provided by the company did not support the 5Ghz band, making it impossible for the customer to use it properly, which was an obvious base for a complaint. I was pleased that after two months of non-stop correspondence, the issue was resolved. The router was replaced and the customer was able to use the Internet without any problems. :)

Thanks to the fact that the order was paid for with a ZEN Mastercard, we were able to take care of resolving the problem and take the customer off the hook for the tedious, monotonous process of dealing with the service provider individually.

PL

Czy wiesz, jak wiele daje Ci ZEN Care? To gwarancja ochronyTwoich zakupów dokonanych kartą ZEN Mastercard®. Niezależnie od tego, czy masz problem z transakcją, nie możesz porozumieć się ze sprzedawcą lub zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, nasz Zespół pomoże Ci odzyskać ZEN.

Dostarczono Ci wadliwy sprzęt? Zajmiemy się tym.

Jacekzgłosił się do ZEN Care o pomoc w wyjaśnieniu sprawy dostarczenia wadliwegosprzętu przez dostawcę Internetu. Starszy model routera nie obsługiwał pasma5Ghz.

ZEN Careskontaktowało się z dostawcą. Po dokładnej analizie umowy i oferty dostępnej nastronie, zwrócono uwagę na nieścisłości między ceną pakietu i szybkościąwykupionego Internetu, a modelem routera dostarczonym Klientowi. Dostawcazwlekał z wyjaśnieniem, dlaczego w umowie widnieje inny model sprzętu niż nastronie www z ofertą pakietu Internetu i nie widział konieczności wymianyroutera na inną wersję.

Agata - członek zespołu ZEN Care

Przyznam szczerze, że była to jedna z trudniejszych i bardziej zawiłych spraw, z jakimi miałam do czynienia. Sprzęt dostarczony przez firmę nie obsługiwał pasma 5Ghz,przez co klient nie mógł z niego prawidłowo korzystać, co było oczywistą podstawą do reklamacji. Ucieszyłam się, że po dwóch miesiącach nieprzerwanej wymiany korespondencji udało się tę sprawę rozwiązać. Router został wymieniony i klient mógł bez przeszkód korzystać z wykupionego pakietu. :)

Dzięki temu, że zamówienie opłacone było kartą ZEN Mastercard, mogliśmy zająć się rozwiązaniem problemu i zdjąć z klienta konieczność żmudnego, monotonnego załatwiania sprawy indywidualnie z dostawcą usług.

No items found.
No items found.

Be ZEN

Find peaceful shopping and mindful money for yourself
Get app

You may also like

3
min read
2
min read

#1 O bezpieczeństwie w sieci wiem już wszystko

ZEN is Easy
July 29, 2022
Mogłoby się wydawać, że o bezpieczeństwie w sieci wiemy już wszystko. Bo kto z nas nie słyszał o tym, że musi chronić swoje dane, nie podawać wrażliwych informacji i być ostrożnym? Albo nie musiał w pracy ustanowić hasła, którego wcześniej nie używał - zawierającego znaki specjalne, cyfry i jednocześnie różnego od trzech poprzednich.
3
min read
2
min read

ZEN Care - case#1

ZEN - About us
July 6, 2022
Do you know how much ZEN Care gives you? It's a guarantee to protect your purchases made with your ZEN Mastercard®. Whether you have a problem with a transaction, can't communicate with a vendor, or the product you purchased doesn't meet your expectations, our Team will help you regain your ZEN.
3
min read
4
min read

Are you using the best payment gateway for your business?

Guides
February 24, 2022
If you are just about to expand business to other markets, the easiest option is to go with a payment service provider that is simple, secure and offer the lowest fees for the most popular payment methods on the market.

Stay up to date

Leave us your e-mail address to be up to date with the knowledge of ZEN